Altid Korrektur
Få dit budskab klart igennem
 
 
Om korrekturlæsning
 
Hvad er god korrektur? Det er ikke nok at fange stavefejl og små svipsere – god korrekturlæsning tager højde for, at ord, begreber og navne skrives konsekvent på samme måde hele vejen gennem teksten. Grundet korrekturlæserens lange erfaring (13 år) er det netop det, der er Altid Korrekturs varemærke.
 
 
 
Korrekturlæsningen retter ...
 
-    Stavefejl.
-    Kommaer – med eller uden startkomma.
-    Anden tegnsætning.
-    Slåfejl.
-    “Horeunger” og orddelingsfejl.
-    Sætningsopbygning, det vil sige grammatiske fejl.
-    Formuleringer generelt.
-    Faste vendinger (idiomer).
-    Inkonsekvenser i indholdet.
-    Andre indlysende urigtigheder i indholdet, herunder
     stavning af egennavne (proprier).
 
Derudover bliver der udarbejdet en oversigt over din
teksts sproglige stil – Altid Korrekturs sproglige retningslinjer.
 
 
 
Altid Korrekturs sproglige retningslinjer giver ...
 
-    Et indblik i tekstens stilistiske valg.
-    Mulighed for at justere disse valg og ensrette dem
     (for eksempel ensrette forkortelserne, så de er
      typemæssigt ens).
 
 
 
Altid Korrektur anbefaler ...
 
 
Retskrivningsordbogens regler, andre hjælpemidler, søgefunktion, hvor svarene kommer fra forskellige opslagsværker, såsom Retskrivningsordbogen, Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske sprog og KorpusDK.
 
 
 
Dansk Sprognævn er sat til at 1) følge sprogets udvikling, 2) svare på spørgsmål om dansk og 3) fastlægge dansk retskrivning og udgive den officielle danske retskrivningsordbog (som ligger i dette link). Søgefunktionen i linket fungerer sådan, at det, der ligger nærmest den rigtige stavemåde, kommer op.
 
 
 
Den Danske Ordbog er den mest omfattende ordbog over moderne dansk. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende.
 
 
 
Prøv Den Danske Ordbogs ordspil. Det er god underholdning og faktisk ret svært!
 
 
Det er både Retskrivningsordbogen og andre relevante sprogværker, korrekturlæseren slår op i under korrekturlæsningen.